Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia SIGNAL IDUNA do pobrania w plikach pdf.

1. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ
2. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA PEZPIECZNE PODRÓŻE

W przypadku konieczności skorzystania z usługi assistance w zakresie ubezpieczeń turystycznych podczas pobytu za granicą prosimy o kontakt pod następujące nr telefonów:

Inter Partner Assistance Polska

Tel.: 0048 (0) 22 864 55 26
Fax.: 0048 (0) 22 575 95 75
SMS: +48 661 000 888


W zgłoszeniu należy podać: dane ubezpieczonego (imię nazwisko, data urodzenia, numer polisy , informację o rodzaju zachorowania). Centrala Alarmowa Inter Partner Assistance organizuje wizytę i wskazuje ubezpieczonemu najbliższą placówkę medyczną. 

W sytuacji, kiedy ubezpieczony trafi do placówki medycznej samodzielnie lub za pośrednictwem rezydenta również należy jak najszybciej zgłosić ten fakt Centrali Alarmowej Inter Partner Assistance.
Zastosowanie się do powyższych zasad pozwoli Centrali Alarmowej Inter Partner Assistance nawiązać natychmiastowy kontakt z placówką medyczną i w ciągu kilku minut dokonać gwarancji zapłaty oraz uchroni Państwa od dokonywania płatności gotówkowych za leczenie.
Dzięki kilkunastu liniom telefonicznym czynnym 24h na dobę i licznemu zespołowi w Centrali Alarmowej Inter Partner wszystkie zgłoszenia będą odebrane i pomoc będzie sprawnie zorganizowana.

Wszystkie szkody poza assistance (czyli: NNW, bagaż podróżny, OC, SKI, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, ubezpieczenia dla cudzoziemców) są likwidowane od 01.01.2009 przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. W związku z powyższym prosimy o przesyłanie zgłoszeń szkód  na adres:
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A
Ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa
z dopiskiem Biuro Likwidacji Szkód Turystycznych.